תמונות מהנעשה ונשמע

מו"ר שליט"א בתפילות על הכלל והפרט במערת המכפילה