תמונות מהנעשה ונשמע

מו"ר הגה"צ רבי יחיאל פישל אייזנבאך זצוק"ל ראש ישיבת שער השמים ונשיא ישיבתינו, בביקור מיוחד בישיבתנו והכנסת ספר תורה חודש סיון שנת תשס"ו