ברוכים הבאים

The 'Divrei Shalom"
named after the Rashash zy"a
by Rabbi Yechezkel Bing shlit"a
11 Maharshal Street, Bnei Brak
Telephone: 03-6196739
E-mail: