תרומות להצלחה ולהנצחה

לתרומה מאובטחת בכרטיס אשראי
פרטי בנק

חשבון בנק פאג"י סניף ר"ע 183
409-732958

למשלוח תרומות מחו"ל

THE FIRST INTERNATIONAL BANK OF ISRAEL LTD
BRANCH PAGI RABBI AKIVA NO : 183
BRANCH ADDRESS : 64 RABBI AKIVA ST
BNEI-BRAK 51368
SWIFT CODE : FIRBILITXXX
ACCOUNT NO :106 732958
NAME: DIVREI SHALOM BNEI BRAK
IL 950 5 2 183 0000000 732958
הוראת קבע

להורדת הטופס

צור קשר