שיעורים שיעורים באידיש

וידאו אודיו
  הורד צפה צפה בדף הורד האזן
שיעור חיזוק בשיבת פנים מאירות  כ"ג שבט תשע"ב       
ליל שישי פרשת צו תשע"ב  שיחת הכנה לפסח       
שיעור א'  שיעור לחבורת האברכים בענין קבלת עול תורה.
ליל שישי פר' יתרו תשע"ב 
     
שיחה במעלת הנסיעה לציוני הצדיקים  בדרך לצינוי הצדיקים בצפון
י"א אדר א' תשע"א 
     
פרשת כי תשא פרה תשפ"א         
שיחה נפלאה במעלת התפילה וענינה  בדרך לציוני הצדיקים בצפון
ל' אדר א' תשע"א 
     
שיעור פרשת תצוה         
סג פרשת ויקרא תשפא         
סג פרשת תזריע מצורע תשפא         
ליל שישי פר' שופטים תשע"ג  ליל שישי פר' שופטים תשע"ג       
ס"ג פרשת אחרי קדושים תשפ"א