שיעורים שיעורים באידיש

וידאו אודיו
  הורד צפה צפה בדף הורד האזן
שיעור חיזוק בשיבת פנים מאירות  כ"ג שבט תשע"ב       
ליל שישי פרשת צו תשע"ב  שיחת הכנה לפסח       
שיעור א'  שיעור לחבורת האברכים בענין קבלת עול תורה.
ליל שישי פר' יתרו תשע"ב 
     
שיחה במעלת הנסיעה לציוני הצדיקים  בדרך לצינוי הצדיקים בצפון
י"א אדר א' תשע"א 
     
שיחה נפלאה במעלת התפילה וענינה  בדרך לציוני הצדיקים בצפון
ל' אדר א' תשע"א 
     
שיעור פרשת תצוה         
ליל שישי פר' שופטים תשע"ג  ליל שישי פר' שופטים תשע"ג